Revyona®

Forskjellen er Revyona®

Ny breddspektret fungicid 2022, med klassens beste effekt på Alternaria i poteter. Godkjent for bruk på epler, pærer, steinfrukter, sukkerbeter, raps og mais.

Revyona®

Forskjellen er Revyona®

Ny breddspektret fungicid 2022, med klassens beste effekt på Alternaria i poteter. Godkjent for bruk på epler, pærer, steinfrukter, sukkerbeter, raps og mais.


Fordeler

  • Dekker et bredt spekter av sykdommer – inkludert klassens beste effekt mot Alternaria i poteter
  • Forebyggende og kurativ aktivitet
  • Bidrar til bedre kvalitet og større salgbar avling

Detaljer

General information

Name Revyona

Virkemåte

sjukdomar i stråsäd.

General information

Name Revyona

Virkemåte

sjukdomar i stråsäd.

Hvorfor Revyona?

Forskjellen er Revyona®

Revyona er en ny generasjon triazolfungicider med svært god effekt på poteter, eple, pære, plommer, kirsebær, sukkerbeter, raps og mais. 

Klassens beste effekt for bekjempelse av Alternaria i poteter. 

Utforska Revyona®

Sjukdomskontroll med brett spektrum

I feltforsøk har Revyona vist god og bredspektret sykdomskontroll på en rekke ulike typer vekster.

  • Klassens beste effekt mot Alternaria i poteter
  • Kraftig effekt mot epleskurv, meldugg og Stemphyllium i kjernefrukter
  • God effekt mot Monilia i steinfrukter

Bruk Revyona® for et bredt spekter av sykdomskontroll

I diagrammet til venstre ser du effekten av Revyona testet mot markedsstandarder som er spesifikke for den aktuelle sykdommen. Her ser du en sterk og bred effekt av Revyona mot alle testede sykdommer. 

DMI 1: difenokonazol 37,5–62,5 g ai/ha (kjernefrukt) 100–150 g ai/ha poteter

DMI 2: penkonazol 20–60 g ai/ha

DMI 3: tebukonazol 125–250 g ai/ha

DMI 4: myklobutanil 70–72 g ai/ha (steinfrukter) 45 gai/ha druer

SDHI: Boskalid 120–200 g ai/ha

Klassens bästa fungicid mot Alternaria

I feltforsøk har Revyona vist best effekt mot Alternaria Solani i poteter.

Sammenlign de tre bildene for å se forskjellen. Forskjellen er Revyona

Tydelige effekt og økt produksjon

Vekselprogrammer med Revyona viser en tydelig effekt og økt produksjon sammenlignet med et standardprogram.

Revyona® förhindrar svampinfektioner

Revyona® er et suspensjonskonsentrat av en azolfungicid som forebygger soppinfeksjoner og reduserer tidlige utviklingsstadier av mycelium.

Se videoen og lær mer om hvordan det fungerer.

Reduserer tilveksten av soppatogener

Revyona har vist seg å gi en kraftig reduskjon av soppens evne til å trenge inn i plantevevet og mycelets/hyfernes evne til å vokse.

Dyrke bedre poteter

Revyona holder potetbladene grønnere lenger og øker både avlingen, kvaliteten og innholdet av stivelse.

Økt kvalitet og større salgbar avling

I figuren ser du stivelsesinnholdet per hektar i feltstudier utført i perioden 2016–2018. Revyona ga økt produksjon per hektar sammenlignet med markedsstandard.

Reyona feltforsøk

I feltforsøk i perioden 2016–2020 ga Revyona økt avling på i gjennomsnitt 2,9 tonn per hektar sammenlignet med markedsstandarder.

I alle individuelle forsøk viste Revyona® en avkastningsfordel i området 0,4 til 9,4 tonn per hektar.

Bedre epler og pærer uten sykdom

I feltforsøk med epler i 2021 ble Revyona inkludert i et sprøyteprogram mot epleskurv vist seg å forbedre avlingen og kvaliteten sammenlignet med ubehandlede kontroller og standardprogrammer. 

På bildene ser du en forsøk mot epleskurv fra Kivikområdet i Sverige i 2021. 

Bildene til høyre viser ubehandlede kontroller. Her ser du symptomer på epleskurv både på bladene og frukten. Du ser også færre frukt per tre enn på de behandlede overflatene. 

Økt avling og forbedret kvalitet ved bruk på epler

Nedenfor ser du bilder fra sprøyteprogrammet hvor Revyona inngikk. Her ser du flere frukt per tre og frukt med bedre kvalitet

Effektivt oberoende av vädret

Virkestoffet i Revyona® og dent unike væruavhengige formula kan gjøre sprøyteprogrammet ditt betydelig mer effektivt og fleksibelt.

Revyona® er regnbestandig, temperaturtolerant og stabilt i UV-lys.

Forsøk og casestudier

Casestudie av kontroll av Alternaria i poteter med Revyona.

Potetdyrkere Dirk Beuling

Hør potetdyrker Dirk Beuling fra Nederland fortelle om sine erfaringer med Revyona i potet.

Video om Revyona - et soppdrepende middel med utmerket effekt i epler og pærer

I denne videoen forteller Luca Chiericati, Andrzej Urbanek, Wendy Vanhemelrijck, Gert Peeters, Gianfranco Pradolesi og Karolina Debska-Zeidler oss mer om hvorfor Revyona er et soppdreper med utmerket effekt i steinfrukter.

Top