Selontra® gnagerfritt på ned til 7 dager

Høyeffektivt ikke-antikoagulerende gnagermiddel for raskere kontroll på invasjon av rotter og mus, selv i de mest utfordrende situasjoner.

Selontra® gnagerfritt på ned til 7 dager

Høyeffektivt ikke-antikoagulerende gnagermiddel for raskere kontroll på invasjon av rotter og mus, selv i de mest utfordrende situasjoner.


Fordeler

Selontra er et middel med høy attraktivitet som gjør at du får raskere kontroll på gnagerne

 • Gnagerfritt på ned til 7 dager.
 • Oppnå en mer effektiv hverdag ved raskere bekjempelse av mus og rotte angrep
 • Balanserer høy effekt med minimal påvirkning på miljøet.
 • Bryter syklusen med resistens.
Tekniske data

Detaljer

General information

Name Selontra

Produktprofil

Virkestoff 0,75 g/kg (0,075% w/w) cholecalciferol 750 ppm
Skal brukes av:Profesjonelle skadedyrsbekjempere og personer med særskilt autorisasjon
Bruk:Innendørs og utendørs rundt bygninger
Gnagere som behandles:Brunrotte (Rattus norvegicus)
Svartrotte (Rattus rattus)
Husmus (Mus musculus)
Påføringsmengde:For rotter: 100 g til 140 g (5 eller 7 blokker) hver 5-10 meter
For mus: 20 g til 40 g (1 eller 2 blokker) hver 1-2 meter
Selontra dødelig dose(LD50) per art:Brunrotte: 13,7 g = 55 % av daglig forbruk
Svartrotte: 8,6 g = 57 % av daglig forbruk
Husmus: 5 g = 28 % av daglig forbrukn

General information

Name Selontra

Produktprofil

Virkestoff 0,75 g/kg (0,075% w/w) cholecalciferol 750 ppm
Skal brukes av:Profesjonelle skadedyrsbekjempere og personer med særskilt autorisasjon
Bruk:Innendørs og utendørs rundt bygninger
Gnagere som behandles:Brunrotte (Rattus norvegicus)
Svartrotte (Rattus rattus)
Husmus (Mus musculus)
Påføringsmengde:For rotter: 100 g til 140 g (5 eller 7 blokker) hver 5-10 meter
For mus: 20 g til 40 g (1 eller 2 blokker) hver 1-2 meter
Selontra dødelig dose(LD50) per art:Brunrotte: 13,7 g = 55 % av daglig forbruk
Svartrotte: 8,6 g = 57 % av daglig forbruk
Husmus: 5 g = 28 % av daglig forbrukn

Hvorfor Selontra?

Vi introduserer Selontra

Høyeffektivt ikke-antikoagulerende gnagermiddel for raskere kontroll med invasjon av rotter og mus, selv i de mest utfordrende situasjoner.

1. Hvorfor Selontra

Selontra tilbyr ekstremt høy palatabilitet og raskere kontroll.

2. Finn ut om Selontra

- Gnagerfritt på ned til 7 dager.

- Oppnå en mer effektiv hverdag ved raskere bekjempelse av mus og rotte angrep

- Balanserer høy effekt med minimal påvirkning på miljøet.

- Bryter syklusen med resistens.

Treningsvideo og opplæringsprogram

Fullfør opplæringsprogrammet og finn ut hvordan du kontrollerer gnagere i løpet av kun 7 dager.​

Den riktige måten å bruke Selontra på

Følg de 5 stegene til en mer vellykket gnagerkontroll.

Selontra Treningsvideo

Lær alt du vil vite om Selontra® i denne treningsvideoen med Sharon Hughes fra BASF.

Felt studie

Selontra: Felt studie fra Storbritannia

Se felt studie fra Storbritannia og se hvordan en alvorlig gnagerinvasjon ble kontrollert med Selontra.

Produktoversikt

Gnagerfritt på ned til 7 dager

Forsøk viser at full kontroll av selv de verste gnagerinvasjoner er mulig på ned til 7 dager, når du bruker Selontra® kombinert med det 5-stegs hurtigåteprogrammet. Meld deg på vår gratis online Selontra®-opplæringsprogram og lære hvordan du også kan bli gnagerfri på kun 7 dager.

Ekstremt høy palatabilitet

I alle tester som er gjennomført foretrakk gnagere Selontra over andre attraktive matkilder, inkludert maisensilasje, smågrisfôr og til og med hamburgere fra en velkjent hamburgerkjede.

Balanserer ytelser og miljøpåvirkning

Selontra kontrollerer alle gnagere – selv som er motstandsdyktige mot andre gnagermidler. Utvikling av fremtidig resistens anses som meget usannsynlig.

Bryter syklusen med resistens

Selontra kontrollerer alle gnagere – selv som er motstandsdyktige mot andre gnagermidler. Utvikling av fremtidig resistens anses som meget usannsynlig.

Produktegenskaper

20 g blek-grønn, myk åteblokk

Effektiv selv der svært attraktive matkilder er tilgjengelig.

Palatabilitet i forhold til alternative landlige matkilder.

Sammenligninger av Selontra og alternative fôrrotter som ble konsumert de første dagene.

 • 13,2 ganger mer Selontra sammenlignet med maisensilasje.
 • 4,3 ganger mer sammenlignet med grisefôr.

Smaklighet mot alternativ byfôr

I sammenligninger side om side mellom Selontra og en biffburger foretrakk rottene Selontra.

* Grafikken viser utfallet av en prøve. Resultatene av alle andre forsøk var veldig like. Kilde: BASF

Selontra® utkonkurrerer en av de mest attraktive alternative matvarene i urbane miljøer.

Kolekalsiferol

Virkningsmekanisme: Virkestoffet i Selontra er kolekalsiferol, som har en annen virkningsmekanisme enn antikoagulerende stoffer.

Gnagere slutter å spise i løpet den første dagen etter å ha fått i seg en dødelig dose med Selontra.

Selontra - Stopp å spise-effekt

Takket være sin unike virkningsmekanisme og ekstremt høy palatabilitet, setter Selontra deg i stand til å oppnå fullført kontroll over selv store gnagerinvasjoner i løpet av bare 7 dager.

Selontra-prosedyre

 • Inspiser stedet grundig.
 • Bruk tilstrekkelige agnpunkter for å løse størrelsen på angrepet.
 • Bruk maksimal mengde agn per etikettinstruksjoner på hvert agnpunkt.
 • Inspiser hvert agnpunkt etter 1 til 2 dager og fyll på etikettens maksimale mengde.
 • Full kontroll over angrepet kan være mulig på 7 dager!
 • Fortsett å fylle agn hver 7. dag til forbruket opphører.

Selontras nye sammensetning er dokumentert stabil i både tørre og fuktige omgivelser og ved både ekstremt høye og lave temperaturer. Uansett vær vil Selontra gjøre jobben.

Utplasseringsteknikker

Hvem vil ha nytte av Selontra

Skadedyrkontrollfirmaer

Med Selontra er det mulig å kontrollere gnagerinvasjon på kun dager 7 dager, opp til 3 ganger raskere enn med antikoagulerende. Derfor er Selontra det beste valget i alle situasjoner der hver dag teller:

 • Høyt automatiserte industrielle produksjonsanleg
 • Næringsmidler i prosessanlegg, lager og detaljist
 • Restauranter, kafeer og hoteller
 • Skoler, barnehager, boligområder, sykehus og andre sensitive situasjoner

Kundene dine vil bli meget fornøyd med at du kontrollerer gnagere mye raskere enn tidligere.

Selontra kan redusere antall nødvendige besøk/inspeksjoner for å kontrollere en gnagerinvasjon, og dermed redusere behandlingskostnadene betydelig og spare inn tid.

Når du håndterer anlegg som har høy risiko for gjentatt invasjon, og når andre metoder for kontroll har vist seg å være utilstrekkelige, kan Selontra brukes i en permanent åtestrategi, hvis dette er tillatt i ditt land.

Bønder

Det å sørge for biosikkerhet i din fjøsdrift er et viktig krav, og prosessene i driften tillater kanskje bare et lite tidsvindu for gnagerbehandlinger, f.eks. mellom besetninger.

For lagret avling: ved en gnagerinvasjon er beskyttelse etter innhøsting et akutt krav.

Med Selontra vil gnagernes kontaminering og spising på avlingen stoppes mye raskere.

Selontra stopper ressurstapet (åte og avling/mat som gnagerne spiser/kontaminerer på din gård).

Virksomheter som drar nytte av Selontra gnagerkontroll

Industrielle produksjonsanlegg (høyteknologiske produksjonsanlegg, IT-maskinvare, farmasøytisk og bioteknologisk produksjon). Ved gnaging på elektriske kabler kan gnagere forårsake kortslutninger og stoppe hele produksjonslinjer. For ditt anlegg er rask kontroll med gnagere meget viktig.

Restauranter, kafeer, hoteller og næringmiddelhåndtering (lager og detaljist).

Matvarer som du lagrer eller tilbereder, og matavfall, er attraktiv mat for rotter og mus. Disse gnagerne truer med å kontaminere dine lokaler. Beskytt virksomhetens renommé med rask og effektiv gnagerkontroll.

Skoler, barnehager, sykehus og boligområder.

Matavfall er en attraktiv matkilde for rotter og mus. Det er grunnen til at gnagere ofte finnes i og rundt bygninger og anlegg. Din skole, barnehage eller ditt boligområde trenger en gjennomgang av din leverandør av skadedyrkontroll. Når du oppdager aktivitet fra gnagere, trenger du en rask løsning.

Top